Święta Wielkiejnocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary w Zmartwychwstałego Chrystusa. Niech powstały z martwych Pan otworzy nam serce na Jego miłość  i nauczy miłości do drugiego człowieka. Życzymy wszystkim przyjaciołom Eko Złotna i Mazurskiej Akademii Wypieków Tradycyjnych błogosławionych Świąt, głębokiego pojednania z Bogiem, a przez to z wszystkimi otaczającymi nas ludźmi, naszymi bliźnimi. Kroczmy przez życie w światłości zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. A dla naszego ciała dobrego chleba powszedniego i oby nigdy nam go nie zabrakło.

Leave A Comment